EXPANDIS inzending water innovatie prijs 2014

Mobilis en o.a. Croon dingen mee met de water innovatie prijs 2014 in de categorie schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, peilbeheer). Zij doen dit met EXPANDIS een energiezuinige modulaire RWZI-uitbreiding met kleine footprint.

De Water innovatie prijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2014 en de Publieksprijs.

EXPANDIS is een optimalisatie op het Intermittent Cycle Extended Aeration System (ICEAS: doorontwikkelde SBR variant). In West-Europa -laat staan in Nederland- wordt deze technologie vrijwel nergens voor communale zuivering toegepast. Bij EXPANDIS vinden in elk compartiment drie processen na elkaar plaats: 1) beluchting, 2) bezinking en 3) decanteren effluent.

Meer over EXPANDIS.