NIEUWE RELEASE AQUAVISION

Begin september heeft Croon een nieuwe release voor Z-info, van AquaVision geïnstalleerd op het centrale en gestandaardiseerde zuiveringsinformatiesysteem voor de Nederlandse waterschappen. Het Waterschapshuis heeft hiervoor opdracht gegeven. Onder het Waterschapshuis vallen 19 waterschappen voor zuiveringsbeheer.

AquaVision

AquaVision is een informatiesysteem voor (afvalwater)zuiveringsbeheer voor de waterschappen, bij de waterschappen beter bekend als Z-info, direct ontstaan vanuit de praktijk. De nieuwe release is wederom op basis van gebruikersvragen / suggesties verbeterd. Het is een gezamenlijke ontwikkeling van een aantal waterschappen en Croon. AquaVision verzamelt en verwerkt gegevens en stelt deze vervolgens op maat als kritische informatie beschikbaar voor verschillende doelgroepen. In de juiste vorm, op het juiste moment. Eenvoudige meetgegevens voor de operator bijvoorbeeld, in real-time trend op een webpagina te bekijken. Vrachten en belastingen voor de procestechnoloog. Prestatiecijfers voor het management. Complexe berekeningen, helder gepresenteerd in vooraf gedefinieerde of ad hoc samengestelde rapporten. Betrouwbaar, inzichtelijk en onmiddellijk voor handen.

Hoofditems nieuwe release

De nieuwe release omvat de volgende 3 hoofditems:

  1. Een nieuwe update van het rapportage systeem SAP Business Object release XI 4.1
  2. Koppeling via nieuwe webservices naar de logistieke informatiesystemen van Logistiek Zonder Papier (Load-It) en Thunderbuild (Weegnet) welke met name slibtransporten bevatten.
  3. Koppeling naar het nieuwe AQUON lab welke bemonsteringen analyseert voor 9 waterschappen via het standaard uitwisselmodel Aquo 2013 (op XML basis)
Gegevens in AquaVision

Metingen in het RWZI proces, o.a. via een on-line koppeling met historians

  • Metingen via looplijsten (handopname)
  • Energie metingen
  • Laboratorium analyses (o.a. wettelijk nodig)
  • RWZI analyses
  • Afvalstoffen (derden, geaggregeerde slib)
  • Afgeleide berekeningen, o.a.; vrachten, belastingen, rendementen en vergunningstoetsingen

Meer over AquaVision.