VITENS BORGT DE KWALITEIT VAN DRINKWATER

Op 14 juni 2013 vond de ondertekening plaats van de raamovereenkomst tussen Vitens N.V. en TBI-zusterondernemingen Croon Elektrotechniek en Eekels Technology voor de upgrading van de procesautomatisering en elektrotechnische installaties van drinkwaterinstallaties. Het contract heeft een looptijd van drie jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar. Vitens bestaat uit meer dan 1.430 mensen die zich verbonden voelen door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit.