WATERSCHAPPEN KIEZEN AQUAVISION VAN TBI

Croon en Het Waterschapshuis hebben een overeenkomst getekend voor het gebruik en beheer & onderhoud van AquaVision. Het merendeel van de Nederlandse Waterschappen wordt hiermee voorzien van een ultramodern systeem dat gebruikers op ieder niveau van de juiste informatie voorziet.

Altijd de juiste informatie

Waterschapsbedrijven moeten continu over actuele en betrouwbare gegevens beschikken voor het uitvoeren en optimaliseren van processen en om aan hun rapportageverplichting te kunnen voldoen. AquaVision verzamelt en verwerkt gegevens uit het waterzuiveringsproces en stelt deze vervolgens in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve informatie ter beschikking aan operators, procestechnologen en management. Betrouwbaar, inzichtelijk en razendsnel. Het generieke systeem ondersteunt elke waterzuivering, ongeacht de inrichting en het automatiseringsniveau daarvan.

Implementatie bij nagenoeg alle Waterschappen

De overeenkomst met Het Waterschapshuis, geeft de TBI-ondernemingen Croon en Eekels het startsein tot landelijke implementatie van AquaVision. De Waterschappen beschikken daarmee niet alleen over een krachtig en makkelijk informatiesysteem dat hun eigen processen ondersteunt. Het stelt hen eveneens in staat om afvalwaterzuiveringsinstallaties, en op termijn zelfs complete Waterschappen, te benchmarken op hun zuiveringsprestaties.